dr n. o zdr. Katarzyna Głodowska

Doktor nauk o zdrowiu, mgr pielęgniarstwa, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, członek Rady ds. E-zdrowia w Pielęgniarstwie w Centrum Systemów Informatyzacji Ochrony Zdrowia w Warszawie.

Kierownik i koordynator sześciu międzynarodowych projektów naukowo-badawczych. Specjalistka w zakresie dokumentacji medycznej. Doświadczenie zawodowe w pielęgniarstwie zdobyła w dwóch największych centrach medycznych w Polsce, gdzie pełniła funkcję pielęgniarki koordynującej, audytora wewnętrznego ISO, gdzie odpowiadała za przygotowanie punktów pielęgniarskich w nowych placówkach. Odpowiedzialna za prowadzenie i przygotowanie dokumentacji, a także procedur w Centrum Ortopodologii i Rehabilitacji Terra Care w Poznaniu. Specjalizuje się w zakresie pielęgniarstwa internistycznego i ortopodologii. Najbardziej lubi pracować z dziećmi.